Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez stronę www.DolakCoach.pl. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Użytkowników w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Korzystając z naszych Usług wyrażasz zgodę do wysyłania wiadomości, na dane kontaktowe, które uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej ze stroną. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu DolakCoach.pl jest DolakCoach Katarzyna Dolak-Mazurek z siedzibą w Gdańsku (80-180 Gdańsk, ul. Kryształowa 16/11) zarejestrowany  w rejestrze CEIDG, NIP 7141505823, REGON 221740409, zwana dalej Usługodawcą.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług, ich realizacji i rozliczenia w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres, siedziba, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za Usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie.

Udostępnienie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony www, jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić z korzystania z części lub wszystkich świadczonych Usług.
W przypadku zmiany danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia na ich rzecz Usług są oni zobowiązaniu do ich zaktualizowania lub poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie.
Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem strony www, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych.
Użytkownik ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia.
Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Subskrybentów

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie współpracy z DolakCoach.pl i korzystania z jego Usług jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której Użytkownik jest administratorem tych danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub przetwarza te dane osobowe w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. DolakCoach Katarzyna Dolak-Mazurek z siedzibą w Gdańsku przetwarza dane osobowe, jako Administrator danych, którym Użytkownik powierzył ich przetwarzanie w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę następuje jedynie w zakresie danych Użytkowników uznanych jako niezbędne dla prawidłowego świadczenia na ich rzecz Usług za pośrednictwem DolakCoach.pl.

 

Polityka Cookies

Strona DolakCoach.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Postanowienia końcowe

  1. Korzystając ze strony internetowej DolakCoach.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że DolakCoach.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>